Handelingen 10:5

SVEn nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.
Steph και νυν πεμψον εις ιοππην ανδρασ και μεταπεμψαι σιμωνα οσ επικαλειται πετροσ
Trans.kai nyn pempson eis ioppēn andras̱ kai metapempsai simōna os̱ epikaleitai petros̱

Algemeen

Zie ook: Joppe /Jaffa, Petrus

Aantekeningen

En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
πεμψον
zend

-
εις
naar
ιοππην
Joppe
ανδρας
mannen
και
en
μεταπεμψαι
ontbied

-
σιμωνα
Simon
τον
-
επικαλουμενον
toegenaamd wordt

-
πετρον
Petrus

En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!