Handelingen 10:7

SVEn als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;
Steph ως δε απηλθεν ο αγγελος ο λαλων τω κορνηλιω φωνησας δυο των οικετων αυτου και στρατιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω
Trans.ōs de apēlthen o angelos o lalōn tō kornēliō phōnēsas dyo tōn oiketōn autou kai stratiōtēn eusebē tōn proskarterountōn autō

Algemeen

Zie ook: Cornelius, Engelen, Soldaat (Romeinse), Soldaten

Aantekeningen

En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
απηλθεν
weggegaan was

-
ο
die
αγγελος
de engel
ο
-
λαλων
sprak

-
τω
-
κορνηλιω
tot Cornelius
φωνησας
riep hij

-
δυο
twee
των
-
οικετων
huisknechten
αυτου
bij hem
και
en
στρατιωτην
krijgsknecht
ευσεβη
een godzaligen
των
-
προσκαρτερουντων
van degenen, die gedurig

-
αυτω
van zijn

En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!