Handelingen 10:7

SVEn als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;
Steph ως δε απηλθεν ο αγγελος ο λαλων τω κορνηλιω φωνησας δυο των οικετων αυτου και στρατιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω
Trans.ōs de apēlthen o angelos o lalōn tō kornēliō phōnēsas dyo tōn oiketōn autou kai stratiōtēn eusebē tōn proskarterountōn autō

Algemeen

Zie ook: Cornelius, Engelen, Soldaat (Romeinse)

Aantekeningen

En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
απηλθεν
weggegaan was

-
ο
die
αγγελος
de engel
ο
-
λαλων
sprak

-
τω
-
κορνηλιω
tot Cornelius
φωνησας
riep hij

-
δυο
twee
των
-
οικετων
huisknechten
αυτου
bij hem
και
en
στρατιωτην
krijgsknecht
ευσεβη
een godzaligen
των
-
προσκαρτερουντων
van degenen, die gedurig

-
αυτω
van zijn

En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!