Handelingen 11:12

SVEn de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan.
Steph ειπεν δε μοι το πνευμα συνελθειν αυτοις μηδεν διακρινομενον ηλθον δε συν εμοι και οι εξ αδελφοι ουτοι και εισηλθομεν εις τον οικον του ανδρος
Trans.eipen de moi to pneuma synelthein autois mēden diakrinomenon ēlthon de syn emoi kai oi ex adelphoi outoi kai eisēlthomen eis ton oikon tou andros

Algemeen

Zie ook: Twijfel
Handelingen 10:19, Handelingen 15:7

Aantekeningen

En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
μοι
tot mij
το
-
πνευμα
de Geest
συνελθειν
gaan zou

-
αυτοις
dat ik met hen
μηδεν
niet
διακρινομενον
twijfelende

-
ηλθον
gingen

-
δε
En
συν
met
εμοι
mij
και
ook
οι
-
εξ
zes
αδελφοι
broeders
ουτοι
deze
και
en
εισηλθομεν
ingegaan

-
εις
wij zijn in
τον
-
οικον
huis
του
-
ανδρος
des man

En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!