Handelingen 11:2

SVEn toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren,
Steph και οτε ανεβη πετρος εις ιεροσολυμα διεκρινοντο προς αυτον οι εκ περιτομης
Trans.kai ote anebē petros eis ierosolyma diekrinonto pros auton oi ek peritomēs

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Jeruzalem, Petrus

Aantekeningen

En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
ανεβη
opgegaan was

-
πετρος
Petrus
εις
naar
ιεροσολυμα
Jeruzalem
διεκρινοντο
twistten

-
προς
tegen
αυτον
hem
οι
-
εκ
degenen, die uit
περιτομης
de besnijdenis

En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twistten tegen hem degenen, die uit de besnijdenis waren,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!