Handelingen 11:21

SVEn de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.
Steph και ην χειρ κυριου μετ αυτων πολυς τε αριθμος πιστευσας επεστρεψεν επι τον κυριον
Trans.kai ēn cheir kyriou met autōn polys te arithmos pisteusas epestrepsen epi ton kyrion

Algemeen

Zie ook: Bekering, Hand (lichaamsdeel)
Handelingen 2:47, Handelingen 5:14

Aantekeningen

En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ην
was

-
χειρ
de hand
κυριου
des Heeren
μετ
met
αυτων
hen
πολυς
een groot
τε
en
αριθμος
getal
πιστευσας
geloofde

-
επεστρεψεν
en bekeerde zich

-
επι
tot
τον
-
κυριον
den Heere

En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!