Handelingen 11:26

SVEn het is geschied, dat zij een geheel jaar [samen]vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochie Christenen genaamd werden.
Steph και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτουσ ενιαυτον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηματισαι τε πρωτον εν αντιοχεια τους μαθητας χριστιανους
Trans.kai eurōn auton ēgagen auton eis antiocheian egeneto de autous̱ eniauton olon synachthēnai en tē ekklēsia kai didaxai ochlon ikanon chrēmatisai te prōton en antiocheia tous mathētas christianous

Algemeen

Zie ook: Antiochie, Syrie (plaats), Christendom, Christenen

Aantekeningen

En het is geschied, dat zij een geheel jaar [samen]vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
en
ευρων
-

-
ηγαγεν
-

-
αυτον
-
εις
-
αντιοχειαν
Antiochíë
εγενετο
het is geschied

-
δε
En
αυτους
-
ενιαυτον
jaar
ολον
dat zij een geheel
συναχθηναι
vergaderden

-
τη
-
εκκλησια
de Gemeente
και
-
διδαξαι
leerden

-
οχλον
schare
ικανον
een grote
χρηματισαι
genaamd werden

-
τε
en
πρωτον
eerst
εν
in
αντιοχεια
-
τους
-
μαθητας
dat de discipelen
χριστιανους
Christenen

En het is geschied, dat zij een geheel jaar [samen]vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!