Handelingen 11:3

SVZeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten.
Steph λεγοντες οτι προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντας εισηλθεσ και συνεφαγες αυτοις
Trans.legontes oti pros andras akrobystian echontas eisēlthes̱ kai synephages autois

Algemeen

Zie ook: Voorhuid, onbesneden
Exodus 23:32, Exodus 34:15, Deuteronomium 7:2, Johannes 18:28

Aantekeningen

Zeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγοντες
Zeggende

-
οτι
-
προς
tot
ανδρας
mannen
ακροβυστιαν
die de voorhuid
εχοντας
hebben

-
εισηλθες
Gij zijt ingegaan

-
και
en
συνεφαγες
gegeten

-
αυτοις
hebt met hen

Zeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!