Handelingen 11:5

SVIk was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, [namelijk] een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij;
Steph εγω ημην εν πολει ιοππη προσευχομενος και ειδον εν εκστασει οραμα καταβαινον σκευος τι ως οθονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχαις καθιεμενην εκ του ουρανου και ηλθεν αχρισ εμου
Trans.egō ēmēn en polei ioppē proseuchomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ōs othonēn megalēn tessarsin archais kathiemenēn ek tou ouranou kai ēlthen achris̱ emou

Algemeen

Zie ook: Bidden, Joppe /Jaffa
Handelingen 10:9

Aantekeningen

Ik was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, [namelijk] een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
Ik
ημην
was

-
εν
in
πολει
de stad
ιοππη
Joppe
προσευχομενος
biddende

-
και
en
ειδον
zag

-
εν
in
εκστασει
een vertrekking van zinnen
οραμα
een gezicht
καταβαινον
nederdalende

-
σκευος
vat
τι
een zeker
ως
gelijk
οθονην
linnen laken
μεγαλην
een groot
τεσσαρσιν
bij de vier
αρχαις
hoeken
καθιεμενην
nedergelaten

-
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
και
en
ηλθεν
het kwam

-
αχρις
tot
εμου
bij mij

Ik was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, [namelijk] een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!