Handelingen 12:14

SVEn zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor [aan] de voorpoort stond.
Steph και επιγνουσα την φωνην του πετρου απο της χαρας ουκ ηνοιξεν τον πυλωνα εισδραμουσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνος
Trans.kai epignousa tēn phōnēn tou petrou apo tēs charas ouk ēnoixen ton pylōna eisdramousa de apēngeilen estanai ton petron pro tou pylōnos

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Petrus

Aantekeningen

En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor [aan] de voorpoort stond.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επιγνουσα
bekennende

-
την
-
φωνην
zij de stem
του
-
πετρου
van Petrus
απο
van
της
-
χαρας
blijdschap
ουκ
niet
ηνοιξεν
open

-
τον
-
πυλωνα
de voorpoort
εισδραμουσα
liep naar binnen

-
δε
maar
απηγγειλεν
en boodschapte

-
εσταναι
stond

-
τον
-
πετρον
dat Petrus
προ
voor
του
-
πυλωνος
de voorpoort

En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor [aan] de voorpoort stond.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!