Handelingen 12:21

SVEn op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.
Steph τακτη δε ημερα ο ηρωδης ενδυσαμενος εσθητα βασιλικην και καθισας επι του βηματος εδημηγορει προς αυτους
Trans.taktē de ēmera o ērōdēs endysamenos esthēta basilikēn kai kathisas epi tou bēmatos edēmēgorei pros autous

Algemeen

Zie ook: Herodes Agrippa I

Aantekeningen

En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τακτη
op een gezetten
δε
En
ημερα
dag
ο
-
ηρωδης
Heródes
ενδυσαμενος
aangedaan hebbende

-
εσθητα
kleed
βασιλικην
een koninklijk
και
en
καθισας
gezeten zijnde

-
επι
op
του
-
βηματος
den rechterstoel
εδημηγορει
deed een rede

-
προς
tot
αυτους
hen

En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.

____

En op een gezetten dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!