Handelingen 12:3

SVEn toen hij zag, dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde [broden]);
Steph και ιδων οτι αρεστον εστιν τοις ιουδαιοις προσεθετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε ημεραι των αζυμων
Trans.kai idōn oti areston estin tois ioudaiois prosetheto syllabein kai petron ēsan de ēmerai tōn azymōn

Algemeen

Zie ook: Chag HaMatzot, Feest v.d. Ongezuurde broden, Pesach / Pascha, Petrus
Exodus 12:15

Aantekeningen

En toen hij zag, dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde [broden]);


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδων
toen hij zag

-
οτι
dat
αρεστον
behagelijk
εστιν
was

-
τοις
-
ιουδαιοις
het den Joden
προσεθετο
voer hij voort

-
συλλαβειν
te vangen

-
και
om ook
πετρον
Petrus
ησαν
het waren

-
δε
(en
αι
-
ημεραι
de dagen
των
-
αζυμων
der ongehevelde

En toen hij zag, dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde [broden]);


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!