Handelingen 12:7

SVEn ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.
Steph και ιδου αγγελος κυριου επεστη και φως ελαμψεν εν τω οικηματι παταξας δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει και εξεπεσον αυτου αι αλυσεις εκ των χειρων
Trans.kai idou angelos kyriou epestē kai phōs elampsen en tō oikēmati pataxas de tēn pleuran tou petrou ēgeiren auton legōn anasta en tachei kai exepeson autou ai alyseis ek tōn cheirōn

Algemeen

Zie ook: Engel des Heeren, Engelen, Engelverschijningen, Hand (lichaamsdeel), Petrus
Handelingen 5:19, Handelingen 16:26

Aantekeningen

En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
αγγελος
een engel
κυριου
des Heeren
επεστη
stond daar

-
και
en
φως
een licht
ελαμψεν
scheen

-
εν
in
τω
-
οικηματι
de woning
παταξας
slaande

-
δε
en
την
-
πλευραν
de zijde
του
-
πετρου
van Petrus
ηγειρεν
wekte hij

-
αυτον
zijn
λεγων
op, zeggende

-
αναστα
Sta

-
εν
haastelijk
ταχει
-
και
op. En
εξεπεσον
vielen af

-
αυτου
hem
αι
-
αλυσεις
ketenen
εκ
van
των
-
χειρων
de handen

En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!