Handelingen 12:8

SVEn de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij.
Steph ειπεν τε ο αγγελος προς αυτον περιζωσαι και υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτως και λεγει αυτω περιβαλου το ιματιον σου και ακολουθει μοι
Trans.eipen te o angelos pros auton perizōsai kai ypodēsai ta sandalia sou epoiēsen de outōs kai legei autō peribalou to imation sou kai akolouthei moi

Algemeen

Zie ook: Engelverschijningen, Schoenen

Aantekeningen

En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
τε
En
ο
-
αγγελος
de engel
προς
tot
αυτον
hem
περιζωσαι
Omgord

-
και
en
υποδησαι
bind

-
τα
-
σανδαλια
schoenzolen
σου
uw
εποιησεν
hij deed

-
δε
aan. En
ουτως
alzo
και
En
λεγει
hij zeide

-
αυτω
tot hem
περιβαλου
om

-
το
-
ιματιον
mantel
σου
uw
και
en
ακολουθει
volg

-
μοι
mij

En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!