Handelingen 13:16

SVEn Paulus stond op, en wenkte met de hand, en zeide: Gij Israelietische mannen, en gij, die God vreest, hoort toe.
Steph αναστας δε παυλος και κατασεισας τη χειρι ειπεν ανδρες ισραηλιται και οι φοβουμενοι τον θεον ακουσατε
Trans.anastas de paulos kai kataseisas tē cheiri eipen andres israēlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Paulus (apostel)
Handelingen 12:17, Handelingen 19:33, Handelingen 21:40

Aantekeningen

En Paulus stond op, en wenkte met de hand, en zeide: Gij Israelietische mannen, en gij, die God vreest, hoort toe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναστας
stond op

-
δε
En
παυλος
Paulus
και
en
κατασεισας
wenkte

-
τη
-
χειρι
met de hand
ειπεν
en zeide

-
ανδρες
mannen
ισραηλιται
Gij Israëlitische
και
en
οι
-
φοβουμενοι
vreest

-
τον
-
θεον
gij, die God
ακουσατε
hoort toe

-

En Paulus stond op, en wenkte met de hand, en zeide: Gij Israelietische mannen, en gij, die God vreest, hoort toe.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!