Handelingen 13:19

SVEn zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft Hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld.
Steph και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληροδοτησεν αυτοισ την γην αυτων
Trans.kai kathelōn ethnē epta en gē chanaan kateklērodotēsen autois̱ tēn gēn autōn

Algemeen

Zie ook: Kanaan
Jozua 14:2

Aantekeningen

En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft Hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καθελων
uitgeroeid hebbende

-
εθνη
volken
επτα
zeven
εν
in
γη
het land
χανααν
Kanaän
κατεκληρονομησεν
uitgedeeld

-
αυτοις
derzelve
την
-
γην
het land
αυτων
heeft Hij hun

En zeven volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft Hij hun door het lot het land derzelve uitgedeeld.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!