Handelingen 13:24

SVAls Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.
Steph προκηρυξαντος ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυτου βαπτισμα μετανοιας παντι τω λαω ισραηλ
Trans.prokēryxantos iōannou pro prosōpou tēs eisodou autou baptisma metanoias panti tō laō israēl

Algemeen

Zie ook: Doop (v. Johannes), Johannes (de Doper)
Mattheus 3:1, Markus 1:2, Lukas 3:2, Johannes 3:23

Aantekeningen

Als Johannes eerst al den volke Israels voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προκηρυξαντος
eerst

-
ιωαννου
Als Johannes
προ
voor
προσωπου
Zijn aankomst
της
-
εισοδου
-
αυτου
-
βαπτισμα
den doop
μετανοιας
der bekering
τω
-
ισραηλ
Israëls

Als Johannes eerst al den volke Israëls voor Zijn aankomst, gepredikt had den doop der bekering.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!