Handelingen 13:28

SVEn geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd, dat Hij zou gedood worden.
Steph και μηδεμιαν αιτιαν θανατου ευροντες ητησαντο πιλατον αναιρεθηναι αυτον
Trans.kai mēdemian aitian thanatou eurontes ētēsanto pilaton anairethēnai auton

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus
Mattheus 27:20, Markus 15:11, Lukas 23:18, Johannes 19:6

Aantekeningen

En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd, dat Hij zou gedood worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μηδεμιαν
geen
αιτιαν
oorzaak
θανατου
des doods
ευροντες
vindende

-
ητησαντο
begeerd

-
πιλατον
hebben zij van Pilatus
αναιρεθηναι
zou gedood worden

-
αυτον
dat Hij

En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd, dat Hij zou gedood worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!