Handelingen 13:34

SVEn dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn;
Steph οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα υποστρεφειν εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν οτι δωσω υμιν τα οσια δαβιδ τα πιστα
Trans.oti de anestēsen auton ek nekrōn mēketi mellonta ypostrephein eis diaphthoran outōs eirēken oti dōsō ymin ta osia dabid ta pista

Algemeen

Zie ook: David (koning)
Jesaja 55:3

Aantekeningen

En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
dat
δε
En
ανεστησεν
heeft opgewekt

-
αυτον
Hij Hem
εκ
uit
νεκρων
de doden
μηκετι
alzo dat Hij niet meer
μελλοντα
zal

-
υποστρεφειν
keren

-
εις
tot
διαφθοραν
verderving
ουτως
heeft Hij aldus
ειρηκεν
gezegd

-
οτι
-
δωσω
geven

-
υμιν
Ik zal ulieden
τα
-
οσια
die getrouw
δαυιδ
Davids
τα
-
πιστα
de weldadigheden

En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!