Handelingen 13:35

SVWaarom hij ook in een anderen [psalm] zegt: Gij zult Uw Heilige niet [over]geven, om verderving te zien.
Steph διο και εν ετερω λεγει ου δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν
Trans.dio kai en eterō legei ou dōseis ton osion sou idein diaphthoran

Algemeen

Zie ook: Psalm 16:10, Handelingen 2:27

Aantekeningen

Waarom hij ook in een anderen [psalm] zegt: Gij zult Uw Heilige niet [over]geven, om verderving te zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Waarom
και
hij ook
εν
in
ετερω
een anderen
λεγει
zegt

-
ου
niet
δωσεις
geven

-
τον
-
οσιον
Heilige
σου
Gij zult Uw
ιδειν
te zien

-
διαφθοραν
om verderving

Waarom hij ook in een anderen [psalm] zegt: Gij zult Uw Heilige niet [over]geven, om verderving te zien.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!