Handelingen 13:40

SVZiet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten:
Steph βλεπετε ουν μη επελθη εφ υμασ το ειρημενον εν τοις προφηταις
Trans.blepete oun mē epelthē eph ymas̱ to eirēmenon en tois prophētais

Algemeen

Zie ook: Profeet

Aantekeningen

Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βλεπετε
Ziet

-
ουν
dan
μη
niet
επελθη
kome

-
εφ
toe, dat over
υμας
ulieden
το
-
ειρημενον
hetgeen gezegd is

-
εν
in
τοις
-
προφηταις
de profeten

Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!