Handelingen 14:1

SVEn het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde.
Steph εγενετο δε εν ικονιω κατα το αυτο εισελθειν αυτους εις την συναγωγην των ιουδαιων και λαλησαι ουτως ωστε πιστευσαι ιουδαιων τε και ελληνων πολυ πληθος
Trans.egeneto de en ikoniō kata to auto eiselthein autous eis tēn synagōgēn tōn ioudaiōn kai lalēsai outōs ōste pisteusai ioudaiōn te kai ellēnōn poly plēthos

Algemeen

Zie ook: Griekenland, Ikonium (plaats), Synagoge

Overzicht


Aantekeningen

En het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
te
ικονιω
Ikónium
κατα
dat zij te
το
-
αυτο
zamen
εισελθειν
gingen

-
αυτους
-
εις
in
την
-
συναγωγην
de synagoge
των
-
ιουδαιων
der Joden
και
en
λαλησαι
spraken

-
ουτως
alzo
ωστε
dat
πιστευσαι
geloofde

-
ιουδαιων
van Joden
τε
beiden
και
en
ελληνων
Grieken
πολυ
een grote
πληθος
menigte

En het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!