Handelingen 14:5

SVEn als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en [hen] te stenigen,
Steph ως δε εγενετο ορμη των εθνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι και λιθοβολησαι αυτους
Trans.ōs de egeneto ormē tōn ethnōn te kai ioudaiōn syn tois archousin autōn ybrisai kai lithobolēsai autous

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Stenigen

Aantekeningen

En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en [hen] te stenigen,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
εγενετο
geschiedde

-
ορμη
er een oploop
των
-
εθνων
van heidenen
τε
beiden
και
en
ιουδαιων
van Joden
συν
met
τοις
-
αρχουσιν
oversten
αυτων
om hun
υβρισαι
smaadheid aan te doen

-
και
en
λιθοβολησαι
te stenigen

-
αυτους
hun

En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en [hen] te stenigen,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!