Handelingen 15:22

SVToen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, [enige] mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochie: [namelijk] Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.
Trans.tote edoxen tois apostolois kai tois presbyterois syn olē tē ekklēsia eklexamenous andras ex autōn pempsai eis antiocheian syn tō paulō kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andras ēgoumenous en tois adelphois

Algemeen

Zie ook: Antiochie, Syrie (plaats), Apostelconvent, Barnabas, Oudsten, Ouderling, Paulus (apostel), Silas (persoon)

Aantekeningen

Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, [enige] mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: [namelijk] Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
εδοξεν
goed gedacht

-
τοις
-
αποστολοις
heeft het den apostelen
και
en
τοις
-
πρεσβυτεροις
den ouderlingen
συν
met
ολη
de gehele
τη
-
εκκλησια
Gemeente
εκλεξαμενους
te verkiezen

-
ανδρας
mannen
εξ
uit
αυτων
zich
πεμψαι
te zenden

-
εις
naar
αντιοχειαν
Antiochíë
συν
en met
παυλω
Paulus
και
en
βαρναβα
Bárnabas
ιουδαν
Judas
τον
-
επικαλουμενον
die toegenaamd wordt

-
βαρσαββαν
Bársabas
και
en
σιλαν
Silas
ανδρας
mannen
ηγουμενους
die voorgangers waren

-
εν
onder
τοις
-
αδελφοις
de broeders

Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, [enige] mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: [namelijk] Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!