Handelingen 15:23

SVEn zij schreven door hen dit [navolgende]: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders [wensen] den broederen uit de heidenen, die in Antiochie, en Syrie, en Cilicie zijn, zaligheid.
Trans.grapsantes dia cheiros autōn tade oi apostoloi kai oi presbyteroi kai oi adelphoi tois kata tēn antiocheian kai syrian kai kilikian adelphois tois ex ethnōn chairein

Algemeen

Zie ook: Antiochie, Syrie (plaats), Apostelconvent, Apostelen, Cilicië, Heiden, Heidenen, Oudsten, Ouderling

Aantekeningen

En zij schreven door hen dit [navolgende]: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders [wensen] den broederen uit de heidenen, die in Antiochië, en Syrië, en Cilicie zijn, zaligheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γραψαντες
En zij schreven

-
δια
door
χειρος
hen
αυτων
-
ταδε
dit
οι
den
αποστολοι
De apostelen
και
en
οι
-
πρεσβυτεροι
de ouderlingen
και
en
οι
-
αδελφοι
broederen
τοις
-
κατα
die in
την
-
αντιοχειαν
Antiochíë
και
en
συριαν
Syrië
και
en
κιλικιαν
Cilicië
αδελφοις
de broeders
τοις
-
εξ
uit
εθνων
de heidenen
χαιρειν
-

-

En zij schreven door hen dit [navolgende]: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders [wensen] den broederen uit de heidenen, die in Antiochië, en Syrië, en Cilicie zijn, zaligheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!