Handelingen 15:29

SV[Namelijk], dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.
Stephκαι τινες κατελθοντες απο της ιουδαιας εδιδασκον τους αδελφους οτι εαν μη περιτεμνησθε τω εθει μωυσεως ου δυνασθε σωθηναι
Trans.apechesthai eidōlothytōn kai aimatos kai pniktou kai porneias ex ōn diatērountes eautous eu praxete errōsthe

Algemeen

Zie ook: Afgoden, Afgodendienst, Apostelconvent, Bloed (eten), Prostitutie, Spijswetten, Vlees eten
Genesis 9:4, Exodus 20:3, Leviticus 17:14, Handelingen 15:20, 1 Corinthiers 8:1, 1 Thessalonicensen 4:3

Aantekeningen

[Namelijk], dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεχεσθαι
dat gij onthoudt

-
ειδωλοθυτων
van hetgeen den afgoden geofferd is
και
en
αιματος
van bloed
και
en
πνικτου
van het verstikte
και
en
πορνειας
van hoererij
εξ
van
ων
welke
διατηρουντες
wacht

-
εαυτους
dingen, indien gij uzelven
ευ
-
πραξετε
zo zult gij weldoen

-
ερρωσθε
Vaart wel

-

[Namelijk], dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!