Handelingen 15:39

SVEr ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;
Stephαλλα δια της χαριτος κυριου ιησου χριστου πιστευομεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι
Trans.egeneto oun paroxysmos ōste apochōristhēnai autous ap allēlōn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kypron

Algemeen

Zie ook: Barnabas, Cyprus, Markus

Aantekeningen

Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
Er ontstond

-
ουν
dan
παροξυσμος
een verbittering
ωστε
alzo dat
αποχωρισθηναι
gescheiden zijn

-
αυτους
-
απ
zij van
αλληλων
elkander
τον
-
τε
en
βαρναβαν
dat Bárnabas
παραλαβοντα
medenam

-
τον
-
μαρκον
Markus
εκπλευσαι
afscheepte

-
εις
en naar
κυπρον
Cyprus

Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!