Handelingen 15:7

SVEn als [daarover] grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons [mij] verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.
Trans.pollēs de syzētēseōs genomenēs anastas petros eipen pros autous andres adelphoi ymeis epistasthe oti aph ēmerōn archaiōn o theos en ēmin exelexato dia tou stomatos mou akousai ta ethnē ton logon tou euangeliou kai pisteusai

Algemeen

Zie ook: Apostelconvent, Heiden, Heidenen, Petrus
Handelingen 10:20, Handelingen 11:12

Aantekeningen

En als [daarover] grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons [mij] verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πολλης
als grote
δε
En
συζητησεως
twisting
γενομενης
geschiedde

-
αναστας
stond

-
πετρος
Petrus
ειπεν
op en zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
ανδρες
Mannen
αδελφοι
broeders
υμεις
gij
επιστασθε
weet

-
οτι
dat
αφ
van over
ημερων
tijd
αρχαιων
langen
ο
-
θεος
God
εν
onder
ημιν
ons
εξελεξατο
verkoren heeft

-
δια
door
του
-
στοματος
mond
μου
mijn
ακουσαι
zouden horen

-
τα
-
εθνη
dat de heidenen
τον
-
λογον
het woord
του
-
ευαγγελιου
des Evangelies
και
en
πιστευσαι
geloven

-

En als [daarover] grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons [mij] verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!