Handelingen 15:8

SVEn God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;
Trans.kai o kardiognōstēs theos emartyrēsen autois dous autois to pneuma to agion kathōs kai ēmin

Algemeen

Zie ook: Apostelconvent, Hart (lichaamsdeel), Heilige Geest
1 Kronieken 28:9, 1 Kronieken 29:17, Psalm 7:10, Jeremia 11:20, Jeremia 17:10, Jeremia 20:12

Aantekeningen

En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
καρδιογνωστης
de Kenner der harten
θεος
God
εμαρτυρησεν
heeft hun getuigenis gegeven

-
αυτοις
hun
δους
gevende

-
αυτοις
-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
den Heiligen
καθως
gelijk als
και
ook
ημιν
ons

En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!