Handelingen 16:13

SVEn op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.
Steph τη τε ημερα των σαββατων εξηλθομεν εξω της πολεωσ παρα ποταμον ου ενομιζετο προσευχη ειναι και καθισαντες ελαλουμεν ταις συνελθουσαις γυναιξιν
Trans.tē te ēmera tōn sabbatōn exēlthomen exō tēs poleōs̱ para potamon ou enomizeto proseuchē einai kai kathisantes elaloumen tais synelthousais gynaixin

Algemeen

Zie ook: Angitis, Gangites (rivier), Bidden, Rivieren, Sabbat

Aantekeningen

En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τη
-
τε
En
ημερα
op den dag
των
-
σαββατων
des sabbats
εξηλθομεν
gingen wij

-
εξω
buiten
της
-
πολεως
de stad
παρα
aan
ποταμον
de rivier
ου
waar
ενομιζετο
placht

-
προσευχη
het gebed
ειναι
te geschieden

-
και
en
καθισαντες
nedergezeten zijnde

-
ελαλουμεν
spraken wij

-
ταις
-
συνελθουσαις
die samengekomen waren

-
γυναιξιν
tot de vrouwen

En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden; en nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!