Handelingen 16:15

SVEn als zij gedoopt was, en haar huis, bad [zij ons], zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.
Steph ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μεινατε και παρεβιασατο ημας
Trans.ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kyriō einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato ēmas

Algemeen

Zie ook: Doop, Huisgezin
Genesis 19:3, Genesis 33:11, Richteren 19:21, Lukas 24:29, Filippenzen 4:3, Hebreeen 13:2

Aantekeningen

En als zij gedoopt was, en haar huis, bad [zij ons], zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
εβαπτισθη
zij gedoopt was

-
και
en
ο
-
οικος
huis
αυτης
haar
παρεκαλεσεν
bad zij

-
λεγουσα
zeggende

-
ει
Indien
κεκρικατε
gij hebt geoordeeld

-
με
dat ik
πιστην
getrouw
τω
-
κυριω
den Heere
ειναι
ben

-
εισελθοντες
zo komt

-
εις
in
τον
-
οικον
huis
μου
mijn
μεινατε
en blijft er

-
και
En
παρεβιασατο
zij dwong

-
ημας
ons

En als zij gedoopt was, en haar huis, bad [zij ons], zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!