Handelingen 16:20

SVEn als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn.
Steph και προσαγαγοντες αυτους τοις στρατηγοις ειπον ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν ημων την πολιν ιουδαιοι υπαρχοντες
Trans.kai prosagagontes autous tois stratēgois eipon outoi oi anthrōpoi ektarassousin ēmōn tēn polin ioudaioi yparchontes

Algemeen

Zie ook: 1 Koningen 18:17, Handelingen 17:6

Aantekeningen

En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσαγαγοντες
gebracht hadden

-
αυτους
als zij hen
τοις
-
στρατηγοις
tot de hoofdmannen
ειπον
zeiden zij

-
ουτοι
Deze
οι
-
ανθρωποι
mensen
εκταρασσουσιν
beroeren

-
ημων
onze
την
-
πολιν
stad
ιουδαιοι
daar zij Joden
υπαρχοντες
zijn

-

En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!