Handelingen 16:26

SVEn er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.
Steph αφνω δε σεισμος εγενετο μεγας ωστε σαλευθηναι τα θεμελια του δεσμωτηριου ανεωχθησαν τε παραχρημα αι θυραι πασαι και παντων τα δεσμα ανεθη
Trans.aphnō de seismos egeneto megas ōste saleuthēnai ta themelia tou desmōtēriou aneōchthēsan te parachrēma ai thyrai pasai kai pantōn ta desma anethē

Algemeen

Zie ook: Aardbeving, Boeien, Gevangenis
Handelingen 5:19, Handelingen 12:7

Aantekeningen

En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αφνω
snellijk
δε
En
σεισμος
aardbeving
εγενετο
er geschiedde

-
μεγας
een grote
ωστε
alzo dat
σαλευθηναι
bewogen werden

-
τα
-
θεμελια
de fundamenten
του
-
δεσμωτηριου
des kerkers
ανεωχθησαν
geopend

-
τε
en
παραχρημα
terstond
αι
-
θυραι
de deuren
πασαι
werden al
και
en
παντων
van allen
τα
-
δεσμα
de banden
ανεθη
werden los

-

En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!