Handelingen 16:29

SVEn als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder [aan de voeten];
Steph αιτησας δε φωτα εισεπηδησεν και εντρομος γενομενος προσεπεσεν τω παυλω και τω σιλα
Trans.aitēsas de phōta eisepēdēsen kai entromos genomenos prosepesen tō paulō kai tō sila

Algemeen

Zie ook: Paulus (apostel), Silas (persoon)

Aantekeningen

En als hij licht geeist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder [aan de voeten];


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αιτησας
geëist had

-
δε
En als
φωτα
hij licht
εισεπηδησεν
sprong hij in

-
και
en
εντρομος
zeer bevende
γενομενος
werd

-
προσεπεσεν
neder

-
τω
-
παυλω
voor Paulus
και
en
τω
-
σιλα
Silas

En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder [aan de voeten];


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!