Handelingen 17:16

SVEn terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.
Steph εν δε ταις αθηναις εκδεχομενου αυτους του παυλου παρωξυνετο το πνευμα αυτου εν αυτω θεωρουντι κατειδωλον ουσαν την πολιν
Trans.en de tais athēnais ekdechomenou autous tou paulou parōxyneto to pneuma autou en autō theōrounti kateidōlon ousan tēn polin

Algemeen

Zie ook: Afgodendienst, Athene, Paulus (apostel)

Aantekeningen

En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
te
δε
En
ταις
-
αθηναις
Athene
εκδεχομενου
verwachtte

-
αυτους
hen
του
-
παυλου
terwijl Paulus
παρωξυνετο
ontstoken

-
το
-
πνευμα
geest
αυτου
werd zijn
εν
in
αυτω
hem
θεωρουντι
ziende

-
κατειδωλον
zo zeer afgodisch
ουσαν
was

-
την
-
πολιν
dat de stad

En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!