Handelingen 17:2

SVEn Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,
Steph κατα δε το ειωθος τω παυλω εισηλθεν προς αυτους και επι σαββατα τρια διελεγετο αυτοις απο των γραφων
Trans.katà dè tò eiōthòs tō̂i Paúlōi eisē̂lthen pròs autoùs kaì epì sábbata tría dielégeto autoîs apò tō̂n graphō̂n

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Paulus (apostel), Sabbat, Woord van God

Aantekeningen

En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κατα
gelijk
δε
En
το
-
ειωθος
hij gewoon was

-
τω
-
παυλω
Paulus
εισηλθεν
ging

-
προς
tot
αυτους
met hen
και
in, en
επι
lang
σαββατα
sabbatten
τρια
drie
διελεξατο
handelde hij

-
αυτοις
hen
απο
uit
των
-
γραφων
de Schriften

En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!