Handelingen 17:26

SVEn heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning.
Steph εποιησεν τε εξ ενος αιματοσ παν εθνος ανθρωπων κατοικειν επι παν το προσωπον της γης ορισας προτεταγμενουσ καιρους και τας οροθεσιας της κατοικιας αυτων
Trans.epoiēsen te ex enos aimatos̱ pan ethnos anthrōpōn katoikein epi pan to prosōpon tēs gēs orisas protetagmenous̱ kairous kai tas orothesias tēs katoikias autōn

Algemeen

Zie ook: Deuteronomium 32:8

Aantekeningen

En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εποιησεν
gemaakt

-
τε
En
εξ
heeft uit
ενος
een
αιματος
bloede
παν
het ganse
εθνος
geslacht
ανθρωπων
der mensen
κατοικειν
te wonen

-
επι
om op
παν
den gehelen
το
-
προσωπον
aardbodem
της
-
γης
-
ορισας
bescheiden hebbende

-
προστεταγμενους
-

-
καιρους
de tijden
και
en
τας
-
οροθεσιας
de bepalingen
της
-
κατοικιας
woning
αυτων
hij hun

En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!