Handelingen 17:28

SVWant in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.
Steph εν αυτω γαρ ζωμεν και κινουμεθα και εσμεν ως και τινες των καθ υμας ποιητων ειρηκασιν του γαρ και γενος εσμεν
Trans.en autō gar zōmen kai kinoumetha kai esmen ōs kai tines tōn kath ymas poiētōn eirēkasin tou gar kai genos esmen

Algemeen

Zie ook: Boeken, Cleanthes (Gr. wijsgeer), Dichter, Stoicijnen

Aantekeningen

Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
in
αυτω
Hem
γαρ
Want
ζωμεν
leven wij

-
και
en
κινουμεθα
bewegen ons

-
και
en
εσμεν
zijn wij

-
ως
gelijk
και
ook
τινες
enigen
των
-
καθ
van
υμας
uw
ποιητων
poëten
ειρηκασιν
gezegd hebben

-
του
-
γαρ
Want
και
ook
γενος
geslacht
εσμεν
wij zijn

-

Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!