Handelingen 17:31

SVDaarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij [daartoe] geordineerd heeft, verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
Steph διοτι εστησεν ημεραν εν η μελλει κρινειν την οικουμενην εν δικαιοσυνη εν ανδρι ω ωρισεν πιστιν παρασχων πασιν αναστησας αυτον εκ νεκρων
Trans.dioti estēsen ēmeran en ē mellei krinein tēn oikoumenēn en dikaiosynē en andri ō ōrisen pistin paraschōn pasin anastēsas auton ek nekrōn

Algemeen

Zie ook: Handelingen 10:42

Aantekeningen

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij [daartoe] geordineerd heeft, verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διοτι
Daarom dat
εστησεν
gesteld heeft

-
ημεραν
Hij een dag
εν
op
η
welken
μελλει
zal

-
κρινειν
oordelen

-
την
-
οικουμενην
Hij den aardbodem
εν
door
δικαιοσυνη
-
εν
rechtvaardiglijk
ανδρι
een Man
ω
Dien
ωρισεν
Hij geordineerd heeft

-
πιστιν
verzekering
παρασχων
doende

-
πασιν
aan allen
αναστησας
opgewekt heeft

-
αυτον
dewijl Hij Hem
εκ
uit
νεκρων
de doden

Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij [daartoe] geordineerd heeft, verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!