Handelingen 17:5

SVMaar de Joden, die ongehoorzaam waren, [dit] benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen.
Steph ζηλωσαντεσ δε οι απειθουντεσ ιουδαιοι και προσλαβομενοι των αγοραιων τινασ ανδρας πονηρους και οχλοποιησαντες εθορυβουν την πολιν επισταντες τε τη οικια ιασονος εζητουν αυτους αγαγειν εις τον δημον
Trans.zēlōsantes̱ de oi apeithountes̱ ioudaioi kai proslabomenoi tōn agoraiōn tinas̱ andras ponērous kai ochlopoiēsantes ethoryboun tēn polin epistantes te tē oikia iasonos ezētoun autous agagein eis ton dēmon

Algemeen

Zie ook: Jason, Kerken

Aantekeningen

Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, [dit] benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσλαβομενοι
namen tot zich

-
δε
Maar
οι
-
ιουδαιοι
de Joden
οι
-
απειθουντες
die ongehoorzaam waren

-
των
-
αγοραιων
uit de marktboeven
τινας
enige
ανδρας
mannen
πονηρους
boze
και
en
οχλοποιησαντες
maakten, dat het volk te hoop liep

-
εθορυβουν
en beroerden

-
την
-
πολιν
de stad
επισταντες
aanvallende

-
τε
en
τη
-
οικια
op het huis
ιασονος
van Jason
εζητουν
zochten zij

-
αυτους
hen
αγαγειν
te brengen

-
εις
tot
τον
-
δημον
het volk

Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, [dit] benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!