Handelingen 19:17

SVEn dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.
Steph τουτο δε εγενετο γνωστον πασιν ιουδαιοις τε και ελλησιν τοις κατοικουσιν την εφεσον και επεπεσεν φοβος επι παντας αυτους και εμεγαλυνετο το ονομα του κυριου ιησου
Trans.touto de egeneto gnōston pasin ioudaiois te kai ellēsin tois katoikousin tēn epheson kai epepesen phobos epi pantas autous kai emegalyneto to onoma tou kyriou iēsou

Algemeen

Zie ook: Efeze, Griekenland

Aantekeningen

En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
En
εγενετο
werd

-
γνωστον
bekend
πασιν
allen
ιουδαιοις
Joden
τε
beiden
και
en
ελλησιν
Grieken
τοις
-
κατοικουσιν
woonden

-
την
-
εφεσον
die te Éfeze
και
en
επεπεσεν
er viel

-
φοβος
een vreze
επι
over
παντας
allen
αυτους
hen
και
en
εμεγαλυνετο
werd groot gemaakt

-
το
-
ονομα
de Naam
του
-
κυριου
van den Heere
ιησου
Jezus

En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Efeze woonden; en er viel een vreze over hen allen, en de Naam van den Heere Jezus werd groot gemaakt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!