Handelingen 19:18

SVEn velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.
Steph πολλοι τε των πεπιστευκοτων ηρχοντο εξομολογουμενοι και αναγγελλοντες τας πραξεις αυτων
Trans.polloi te tōn pepisteukotōn ērchonto exomologoumenoi kai anangellontes tas praxeis autōn

Algemeen

Zie ook: Mattheus 3:6

Aantekeningen

En velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πολλοι
velen
τε
En
των
-
πεπιστευκοτων
dergenen, die geloofden

-
ηρχοντο
kwamen

-
εξομολογουμενοι
belijdende

-
και
en
αναγγελλοντες
verkondigende

-
τας
-
πραξεις
daden
αυτων
hun

En velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!