Handelingen 19:38

SVIndien dan nu Demetrius, en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden, en er zijn stadhouders; laat hen elkander verklagen.
Steph ει μεν ουν δημητριος και οι συν αυτω τεχνιται προς τινα λογον εχουσιν αγοραιοι αγονται και ανθυπατοι εισιν εγκαλειτωσαν αλληλοις
Trans.ei men oun dēmētrios kai oi syn autō technitai pros tina logon echousin agoraioi agontai kai anthypatoi eisin enkaleitōsan allēlois

Algemeen

Zie ook: Demetrius (1)

Aantekeningen

Indien dan nu Demetrius, en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden, en er zijn stadhouders; laat hen elkander verklagen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
μεν
nu
ουν
dan
δημητριος
Demétrius
και
en
οι
-
συν
die met
αυτω
hem
τεχνιται
van de kunst
εχουσιν
hebben

-
προς
zijn, tegen
τινα
iemand
λογον
enige zaak
αγοραιοι
de rechtsdagen
αγονται
worden gehouden

-
και
en
ανθυπατοι
stadhouders
εισιν
er zijn

-
εγκαλειτωσαν
verklagen

-
αλληλοις
laat hen elkander

Indien dan nu Demetrius, en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden, en er zijn stadhouders; laat hen elkander verklagen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!