Handelingen 1:10

SVEn alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;
Steph και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον πορευομενου αυτου και ιδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν αυτοις εν εσθητι λευκη
Trans.kai ōs atenizontes ēsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres dyo pareistēkeisan autois en esthēti leukē

Algemeen

Zie ook: Engelverschijningen, Hemelvaart, Kleding
Mattheus 28:3

Aantekeningen

En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ως
alzo
ατενιζοντες
zij hun ogen

-
ησαν
-

-
εις
naar
τον
-
ουρανον
den hemel
πορευομενου
-

-
αυτου
terwijl Hij
και
heenvoer
ιδου
ziet

-
ανδρες
mannen
δυο
twee
παρειστηκεισαν
stonden bij

-
αυτοις
-
εν
hen
εσθητι
kleding
λευκη
in witte

En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!