Handelingen 1:11

SVWelke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
Steph οι και ειπον ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε εμβλεποντεσ εις τον ουρανον ουτος ο ιησους ο αναληφθεισ αφ υμων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πορευομενον εις τον ουρανον
Trans.oi kai eipon andres galilaioi ti estēkate emblepontes̱ eis ton ouranon outos o iēsous o analēphtheis̱ aph ymōn eis ton ouranon outōs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

Algemeen

Zie ook: Hemelvaart, Jezus Christus, Messiasverwachting, Poort (Gouden), Wederkomst
Daniel 7:13, Mattheus 24:30, Markus 13:26, Lukas 21:27, 1 Thessalonicensen 1:10, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
Welke
και
ook
ειπον
zeiden

-
ανδρες
mannen
γαλιλαιοι
Gij Galilése
τι
wat
εστηκατε
staat gij

-
εμβλεποντες
en ziet op

-
εις
naar
τον
Die
ουρανον
den hemel
ουτος
Deze
ο
-
ιησους
Jezus
ο
-
αναληφθεις
opgenomen is

-
αφ
van
υμων
-
εις
naar
τον
-
ουρανον
den hemel
ουτως
zal alzo
ελευσεται
komen

-
ον
-
τροπον
gelijkerwijs
εθεασασθε
hebt zien

-
αυτον
gij Hem
πορευομενον
heenvaren

-
εις
in
τον
-
ουρανον
den hemel

Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!