Handelingen 1:19

SVEn het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.
Steph και γνωστον εγενετο πασιν τοις κατοικουσιν ιερουσαλημ ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα τουτεστιν χωριον αιματος
Trans.kai gnōston egeneto pasin tois katoikousin ierousalēm ōste klēthēnai to chōrion ekeino tē idia dialektō autōn akeldama toutestin chōrion aimatos

Algemeen

Zie ook: Akeldama, Jeruzalem, Judas Iskariot
Mattheus 27:8

Aantekeningen

En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
γνωστον
het is bekend
εγενετο
geworden

-
πασιν
allen
τοις
-
κατοικουσιν
wonen

-
ιερουσαλημ
die te Jeruzalem
ωστε
alzo
κληθηναι
genoemd wordt

-
το
-
χωριον
akker
εκεινο
dat die
τη
-
ιδια
eigen
διαλεκτω
taal
αυτων
in hun
ακελδαμα
Akeldama
τουτ
-
εστιν
-

-
χωριον
een akker
αιματος
des bloeds

En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!