Handelingen 1:2

SVTot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.
Steph αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανεληφθη
Trans.achri ēs ēmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelēphthē

Algemeen

Zie ook: Drieëenheid, Heilige Geest
Markus 16:19, Lukas 9:51, Johannes 20:21, 1 Timotheus 3:16

Aantekeningen

Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αχρι
Tot
ης
in welken
ημερας
op den dag
εντειλαμενος
bevelen

-
τοις
-
αποστολοις
aan de apostelen
δια
nadat Hij door
πνευματος
Geest
αγιου
den Heiligen
ους
die
εξελεξατο
Hij uitverkoren had

-
ανεληφθη
Hij opgenomen is

-

Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!