Handelingen 1:20

SVWant er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt.
Steph γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλις αυτου ερημος και μη εστω ο κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λαβοι ετερος
Trans.gegraptai gar en biblō psalmōn genēthētō ē epaulis autou erēmos kai mē estō o katoikōn en autē kai tēn episkopēn autou laboi eteros

Algemeen

Zie ook: Psalm 69:26, Psalm 109:8

Aantekeningen

En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γεγραπται
er staat geschreven

-
γαρ
Want
εν
in
βιβλω
het boek
ψαλμων
der Psalmen
γενηθητω
worde

-
η
-
επαυλις
woonstede
αυτου
Zijn
ερημος
woest
και
En
μη
niemand
εστω
er zij

-
ο
-
κατοικων
wone

-
εν
die in
αυτη
dezelve
και
en
την
-
επισκοπην
opzienersambt
αυτου
zijn
λαβοι
neme

-
ετερος
Een ander

Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!