Handelingen 20:11

SVEn als hij [weder] boven gegaan was, en brood gebroken en [wat] gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo.
Steph αναβας δε και κλασας αρτον και γευσαμενος εφ ικανον τε ομιλησας αχρισ αυγης ουτως εξηλθεν
Trans.anabas de kai klasas arton kai geusamenos eph ikanon te omilēsas achris̱ augēs outōs exēlthen

Algemeen

Zie ook: Brood, Morgen, Ochtend

Aantekeningen

En als hij [weder] boven gegaan was, en brood gebroken en [wat] gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναβας
als hij boven gegaan was

-
δε
En
και
en
κλασας
gebroken

-
αρτον
brood
και
en
γευσαμενος
gegeten had

-
εφ
lang
ικανον
-
τε
en
ομιλησας
toe, met hen gesproken had

-
αχρις
tot
αυγης
den dageraad
ουτως
alzo
εξηλθεν
vertrok hij

-

En als hij [weder] boven gegaan was, en brood gebroken en [wat] gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!