Handelingen 20:28

SVZo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
Steph προσεχετε ουν εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος
Trans.prosechete oun eautois kai panti tō poimniō en ō ymas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tēn ekklēsian tou theou ēn periepoiēsato dia tou idiou aimatos

Algemeen

Zie ook: Ambten, Granville Sharp Regel, Heilige Geest, Oudsten, Ouderling
Efeziers 1:7, Colossenzen 1:14, 1 Petrus 1:19, 1 Petrus 5:2, Openbaring 5:9

Aantekeningen

Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
Zo hebt

-
ουν
dan
εαυτοις
uzelven
και
en
παντι
op de gehele
τω
-
ποιμνιω
kudde
εν
over
ω
dewelke
υμας
-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
εθετο
gesteld heeft

-
επισκοπους
tot opzieners
ποιμαινειν
te weiden

-
την
-
εκκλησιαν
om de Gemeente
του
-
κυριου
-
και
-
θεου
Gods
ην
welke
περιεποιησατο
Hij verkregen heeft

-
δια
door
του
-
ιδιου
Zijn eigen
αιματος
bloed

Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!