Handelingen 20:33

SVIk heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd.
Steph αργυριου η χρυσιου η ιματισμου ουδενος επεθυμησα
Trans.argyriou ē chrysiou ē imatismou oudenos epethymēsa

Algemeen

Zie ook: Goud, Kleding, Zilver
1 Corinthiers 9:12, 2 Corinthiers 11:9, 2 Corinthiers 12:13

Aantekeningen

Ik heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αργυριου
zilver
η
of
χρυσιου
goud
η
of
ιματισμου
kleding
ουδενος
Ik heb niemands
επεθυμησα
begeerd

-

Ik heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!